Lägesavstämning med Lars-Erik Sjöberg

11. September, 11:00 Uhr1,85 Tausend0

Djurgårdens ordförande Lars Erik Sjöberg i en längre intervju om framförallt det ekonomiska läget i föreningen, men även om hur styrelsearbetet har fungerat under året.

Mehr lesen