Lagfoto 2015

26 Feb 2015 11:5113.49 K1

En tydlig och inte helt oväntad bild av vem som är mest fåfäng i laget utkristalliserad sig under årets lagfotografering.

Read more