Styrelsepresentation 2020 - Mattias Jonson

06 Feb 2020 03:182.79 K1

En synnerligen välbekant Djurgårdare är nominerad till styrelsen i DIF Fotboll 2020. Här berättar Mattias om hur han ser på ett eventuellt kommande sturelseuppdrag samt tankarna bakom beslutet att kandidera.

Read more