Henrik Berggren om styrelsemötet i okt-16

23 Oct 2016 08:011030

Djurgården Fotbolls VD om styrelsemötet i oktober där det diskuterades främst kommunikation, sport och ekonomi.

Read more