Lägesavstämning med Lars-Erik Sjöberg

11 Sep 2020 11:001.91 K0

Djurgårdens ordförande Lars Erik Sjöberg i en längre intervju om framförallt det ekonomiska läget i föreningen, men även om hur styrelsearbetet har fungerat under året.

Read more