Medlemsmötet 140827 Del 2

29. August, 10:00 Uhr2,65 Tausend1

VD Henrik Berggren redogör för det ekonomiska läget i Djurgården Fotboll.

Mehr lesen