Medlemsmötet 140827 Del 2

29 aug 2014 10:002.65 K1

VD Henrik Berggren redogör för det ekonomiska läget i Djurgården Fotboll.

Läs mer